Rogalandsbønder overrakk trua matjord til politikarane

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Sven Martin Håland fra Sandnes overleverer trua matjord til Terje Aasland (Ap) Geir Pollestad (Sp).

Sven Martin Håland frå Figgjo og Magnus Søyland frå Gjesdal deltok på Bondelagets markering forran Stortinget i dag.

Denne hausten skal Stortinget vedta ein oppdatert nasjonal jordvernstrategi. Noregs Bondelag, Småbrukarlaget, Natur og Ungdom og fleire jordvernforeiningar nytta dagen til å markere matjordas verdi for ein samla næringskomité.

Sven Martin Håland frå Figgjo i Sandnes fekk anledning til å fortelje om planane for E39 som vil splitte fleire landbrukseigedommar i kommunen, og overrakk ein krukke med trua matjord til Terje Aasland (Ap). Rogaland står overfor fleire store prosjekt som set betydelege areal med jordbruksjord i fare, som me må jobbe med å ta vare på for framtida. Me vil ha eit sterkare vern av matjorda!

Takk til alle som møtte opp for matjorda!

Les meir om markeringa her

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere