Fylkesleder:

Ola Andreas Byrkjedal                     

 

Dalane :

Kjell Andreas Heskestad                  

Bente Gro M. Slettebø          

           

Nord-Rogaland :

Jan Idar Haugen                                

Inga Steinsland                                 

 

Ryfylke :

Lisa Breiland                                    

Gunleif Haukali                                

 

Jæren :

Laurits Stokkeland                            

Stein Ove Byberg                             

Willy Finnbakk                                 

Torgeir Kinn                                     

Åsbjørn Høyland

 

Olav Sande møter som organisasjonssjef for Rogaland Bondelag.