Rekruttering

For å sikre næringens framtid må vi tilrettelegge for rekruttering av nye og dyktige bønder. Nye bønder trenger forutsigbare forhold til investeringer og videre drift. Vi må ha en god avløserordning, og tilrettelegge for ferie på tilnærmet lik måte som resten av befolkninga.

Løsdriftskravet krever statlige investeringsmidler

Med løssdriftskravet står melk- og storfekjøttproduksjonen framfor et kraftig investeringsbehov. Det samlede investeringsbehovet for å bygge om fra båsfjøs til løsdriftsfjøs er i milliardklassen. De økonomiske nedgangstidene skaper behov for aktivitet, og vi bør bruke muligheten til å investere i nye løsdriftsfjøs – og staten må bidra med omstillingsmidler. Viljen til å satse på drifta er der, men midlene må være tilgjengelig.

Det grønne skiftet og jordvern

Jordvern er den viktigste nøkkelen til det grønne skiftet. Det er viktig å holde fokus på at matjorda er uerstattelig. Skal vi få et effektivt vern, må også lokalpolitikerne få et eierforhold til dette.