Rogaland Bondelag saman med bondelaga i nedslagsfeltet til Ny E39 Lyngdal-Ålgård i Rogaland kalla inn dei mogleg råka grunneigarane til møte om organisering av grunneigarlag. Møteleiar var Marit Epletveit, leiar i Rogaland Bondelag. Det var om lag 140 deltakarar på møtet.

På programmet var Torun Lynnebakken og Bjarte Sandve frå Statens Vegvesen, som fortalte om programarbeidet og moglege trasear. Advokat Elisabeth Nygård og Endre Skjørestad frå Haver advokatfirma fortalte om planprosessar og grunnerverv. Are Hauge Braaten frå Rogaland Bondelag fortalte om organisering av grunneigarlag. Til slutt vart det val av arbeidsgrupper som har ansvar for å starte grunneigarlag. Alle vart vald med akklamasjon.

 

Val av arbeidsgrupper:

Det vart vald ein gruppe per kommune.

 

Gjesdal:

Magnus Søyland

Kåre Søyland

 

Bjerkreim

Kåre Vaule

Anne Rita Gudmestad

Lars Arne Bakke

 

Helleland

Kari Melhus

Bjørn Kåre Grude

Magne Mydland

Øyvind Grønning

 

Lund

Bernt Terje Høyland

Nils Heskestad

Tom Helge Moen

Vilhelm Helleren

 

Alle valde akklamasjon

 

Referent: Are Hauge Braaten