Referat frå møte om grunneigarorganisering 29. november 2018

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Helleland grendehus kl. 19.30-22.20

Rogaland Bondelag saman med bondelaga i nedslagsfeltet til Ny E39 Lyngdal-Ålgård i Rogaland kalla inn dei mogleg råka grunneigarane til møte om organisering av grunneigarlag. Møteleiar var Marit Epletveit, leiar i Rogaland Bondelag. Det var om lag 140 deltakarar på møtet.

På programmet var Torun Lynnebakken og Bjarte Sandve frå Statens Vegvesen, som fortalte om programarbeidet og moglege trasear. Advokat Elisabeth Nygård og Endre Skjørestad frå Haver advokatfirma fortalte om planprosessar og grunnerverv. Are Hauge Braaten frå Rogaland Bondelag fortalte om organisering av grunneigarlag. Til slutt vart det val av arbeidsgrupper som har ansvar for å starte grunneigarlag. Alle vart vald med akklamasjon.

 

Val av arbeidsgrupper:

Det vart vald ein gruppe per kommune.

 

Gjesdal:

Magnus Søyland

Kåre Søyland

 

Bjerkreim

Kåre Vaule

Anne Rita Gudmestad

Lars Arne Bakke

 

Helleland

Kari Melhus

Bjørn Kåre Grude

Magne Mydland

Øyvind Grønning

 

Lund

Bernt Terje Høyland

Nils Heskestad

Tom Helge Moen

Vilhelm Helleren

 

Alle valde akklamasjon

 

Referent: Are Hauge Braaten

Joa, det vart Bjoa!

Mange aktivitetar og godt humør, det har vore ei stor glede å følgje med Bjoa Bondelag i 2019

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere