Temaet for verkstaden var jordbruksmeldinga, der næringskomiteen sitt arbeid no er i ein sluttfase. Det møtte 35 bønder frå Karmøy, Haugesund, Tysvær og Vindafjord.

Engasjementet og diskusjonen var god om sentrale tema i meldinga. Det er godt at me no har ein komiteleiar i næringskomiteen som kjenner landbruket og landbrukspolitikken godt.

Om ei veke får me svar på om innspela frå nordfylket nådde fram.