Den Danske Professoren i internasjonal økonomi, Søren Kjeldsen-Kragh, hadde temaet:

”Er stordrift veien å gå for å auke matproduksjonen og lønnsomheten.”

Han snakket om det Danske landbruket og deres utfordringer. Og konkluderte med at det Danske landbruk har valgt feil spor, og mistet sin ”Goodwill. Han mente videre at produktivitets-galskapen måtte stoppes og at det måtte satses på kvalitet. At en måtte akseptere skjerpa krav, og oppfordret til samarbeid mellom bønder. Han mente også at landbrukstøtten måtte endres.

 

Forskningsdiriktør Bioforsk Nils Vagstad, snakket om matjord i et berdeskapsperpektiv.

 Han mente vi må innrette oss slik at vi klarer og håndtere framtidige utfordringer, som for eksempel, naturkatastrofer. Han påpekte at utdanning var viktig.

Han satte ting litt på spissen med å si bla. : er mat bare for bønder ?? Militærsikkerhet er vel ikke en sak primert for Norske offisere.

Videre mente han at beredskapen ligger i jordvern, produksjons -kapasitet og kompetanse.

 

Administrerende direktør i Agri Analyse Christian Anton Smedshaug, hadde temaet : Klare Norske bønder å produsere i tråd med målsetningene til stortinget om en økning på 20 %.

Han sa at kornproduksjonen måtte auke 70 % , kjøtt og mjølke produksjonen måtte dobles. Han kunne også fortelje at Noreg er et av de landene med lavest selvforynings grad. Han mente også at vi måtte ha en struktur som er tilpassed areal resursene. Og at vi måtte utnytte arealet. ”Jo større vi blir, jo dårligere areal-utnyttelse”.

Lønnsomhet = jordvern

 

Det var godt møte og en god og engasjert debatt, men det var få politikere som hadde tatt turen til Vikeså.

Marton Skårland

F.v Nils Vagstad, Søren Kjeldsen- Kragh, Kristian Anton Smedshaug

Tom Hetland