Nationen feirer hundreårsjubileum i år og arrangerer med dette en serie debattmøte over hele landet. Det første var et møte om peldyrnæringa på biblioteket på Klepp den 20. mars.

Fremtredende i debatten var Guri Wormdahl, informasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, Geir Pollestad, leier av næringskomiteen på Stortinget og stortingsrepresentant for Senterpartiet, samt Kjartan Alexander Lunde, fylkesleder i Rogaland Venstre. Eva Nordlund, kommentator i Nationen, ledet debatten.

Kjartan Alexander Lunde mente pelsdyravvikling er støttet av forsknings og fagmiljø som Veterinærinstituttet, rådet for dyreetikk og Mattilsynet. Geir Pollestad mente dette ikke var en sak om dyrevelferd da denne produksjonen blir flyttet til et annet land som ikke har like strenge krav for dyrevelferd som det vi har i Norge. 

Det ble etterlyst informasjon om kompensasjon og forslag til hva slags produksjon det er mulig for pelsdyrbøndene å gå over til. Kjartan Alexander Lunde ble invitert ut på besøk til en pelsdyrfarm.

Godt oppmøte på Klepp Bibliotek

Pelsdyrbonden Bjørn Kjetil Frafjord fra Dirdal forteller om sin situasjon