En oppsummering av jordbrukets krav kan du lese her.

 

Jordbrukets krav i sin helhet kan du lese her.