Korleis skal ein fôre dyra til hausten og vinteren?

Ein sommar med mangel på regn fører til uro for bønder i heile landet.

Kva skal vi gjer nå?

Kva er lurt?

På Heskestad Samfunnshus måndag 20. august klokka 19.30 skal me prøve å gi deg svar på dette.

 

Desse bidreg med korte innlegg:

Velkommen, og målsettinga med møtet.

Marit Epletveit, leiar i Rogaland Bondelag.

 

Aktuelle tiltak, innspel frå  Norsk Landbruksrådgjeving Rogaland.

Ole Arnfinn Røysland, rådgjevar grovfôr

 

Grovfôrmangel 2018, kva løysningar har Felleskjøpet Rogaland Agder.

Ådne Undheim, salgskonsulent for storfe, småfe og hest

 

Mjølkeprognose (på besetningsnivå), fôrdisponering og fôringstrategi ved lite grovfôr.

Edvin Vestvik, Distriktssjef -Tine Rådgjeving

 

Økonomi for bonden ved utslakting og kan vi ta imot store mengder slakt?

Bengt Egil Elve, tilførselsleder storfe i Nortura.

 

Avlingsskade, støtteordningar m.m.

Geir Skadberg, landbruksdirektør hjå Fylkesmannen.

 

Kaffi og litt til.

 

Spørsmål og kommentarar.
 

 Vel møtt!