Opent møte om fôrsituasjonen på Heskestad samfunnshus måndag 20. august 19.30

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Rogaland Bondelag invitere til ope møte på bakgrunn av fôrsituasjonen. Vel møtt!

Korleis skal ein fôre dyra til hausten og vinteren?

Ein sommar med mangel på regn fører til uro for bønder i heile landet.

Kva skal vi gjer nå?

Kva er lurt?

På Heskestad Samfunnshus måndag 20. august klokka 19.30 skal me prøve å gi deg svar på dette.

 

Desse bidreg med korte innlegg:

Velkommen, og målsettinga med møtet.

Marit Epletveit, leiar i Rogaland Bondelag.

 

Aktuelle tiltak, innspel frå  Norsk Landbruksrådgjeving Rogaland.

Ole Arnfinn Røysland, rådgjevar grovfôr

 

Grovfôrmangel 2018, kva løysningar har Felleskjøpet Rogaland Agder.

Ådne Undheim, salgskonsulent for storfe, småfe og hest

 

Mjølkeprognose (på besetningsnivå), fôrdisponering og fôringstrategi ved lite grovfôr.

Edvin Vestvik, Distriktssjef -Tine Rådgjeving

 

Økonomi for bonden ved utslakting og kan vi ta imot store mengder slakt?

Bengt Egil Elve, tilførselsleder storfe i Nortura.

 

Avlingsskade, støtteordningar m.m.

Geir Skadberg, landbruksdirektør hjå Fylkesmannen.

 

Kaffi og litt til.

 

Spørsmål og kommentarar.
 

 Vel møtt!

 

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere