Open gard på Bru

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

open gard rennesøy
Det var mange som tok turen ut til Open Gard 2. september.

Aud Jorunn Gjedrem og Torleiv Jansen Bru inviterte inn til sin gard sundag 2. september

Det vart ein fin dag med flott haustvêr og godt med besøkande. Garden ligg i eit fantastisk flott landskap med aktiv jordbruksdrift. Arrangørane viste frem dyr som sauer, gris, hestar og små kyllingar.

Det var fleire aktivitetar for store og små – blant anna riding, staurbering, presisjonskøyring med gravemaskin, turløype og konkurranse i eksteriørbedømming av sau. Særleg var det populært med traktor blant dei små.

Me takkar for eit supert arrangement – her var det god innsats av vertskapet og av Rennesøy Bondelag!

Frå venstre: vertskapet Torleiv Jansen Bru og Aud Jorunn Gjedrem. Til høgre, Guttorm Gudmestad, lokallagsleiar i Rennesøy Bondelag

 

 

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere