Omvising for næringssjefen i Rogaland Fylkeskommune

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Wiig
Orientering om ramevilkåra for gartneri under omvisning hjå Jone Wiig

Elisabeth Faret, næringssjef i Rogaland fylkeskommune, fekk ein omvising i Rogalandsjordbruket.

Jordbruket er ei stor og viktig næring i Rogaland, og fylkeskommunen er ein viktig samarbeidspartnar for vidare utvikling i jordbruksnæringa i Rogaland. Rogaland Bondelag arrangerte ein omvising i rogalandsjordbruket der næringssjefen fekk betre innblikk i korleis den moderne jordbruksproduksjonen i Rogaland er og kan utviklast vidare. På turen var det og tid til orienteringar om jordbrukspolitikk og rammevilkåra for jordbruksnæringa.

Elisabet Faret og seniorrådgjevar Iver Jan Leren i næringsavdelinga fekk besøke garden hjå fylkesleiar Marit Epletveit, der det vart sett av tid for eit kjøkkenbordmøte.

På dei flatare delane av Jæren blei det omvising på gartneriet hjå Jone Wiig, mjølke- og ammekufjøset hjå Arnstein Røyneberg, og biogassanlegget hjå Olav Røysland.

Olav Røysland orientere om bruk av biorest  i planteproduksjon.

 

Joa, det vart Bjoa!

Mange aktivitetar og godt humør, det har vore ei stor glede å følgje med Bjoa Bondelag i 2019

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere