Formenn gjennom 40 år:

Erlend Nes (2 år), Oddgeir Vestersjø (2 år), Arne Rørheim  (4 år) , Per Gunnar Lindanger (3 år), Reidar Åsbø (2 år) og Ann-Mari Lindanger (7 år og nåværende leder).
Ikkje tilstede. Hadle Rørtveit (10 år) Lars Nårstad (4 år), Kjell Nes (3 år) og Helmer Ådland (2 år).