Ombo Bondelag 40 år

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Ombo Bondelag
Formenner gjennom 40 år.

Ombo Bondelag er et aktivt lag som feiret 40 år som lag i helga. Rogaland Bondelag gratulerer så mye!

Formenn gjennom 40 år:

Erlend Nes (2 år), Oddgeir Vestersjø (2 år), Arne Rørheim  (4 år) , Per Gunnar Lindanger (3 år), Reidar Åsbø (2 år) og Ann-Mari Lindanger (7 år og nåværende leder).
Ikkje tilstede. Hadle Rørtveit (10 år) Lars Nårstad (4 år), Kjell Nes (3 år) og Helmer Ådland (2 år). 

 

Joa, det vart Bjoa!

Mange aktivitetar og godt humør, det har vore ei stor glede å følgje med Bjoa Bondelag i 2019

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere