Ny organisasjonssjef i Rogaland

Av Oddvar Vignes,
  • Tips en venn om denne siden

Me overlet ord og tonar til vår nye organisasjonssjef, Irene Tjøstheim.

Rogaland er et sammensatt fylke, fra Haugalandet i nord til Dalane i sør. Utfordringene er svært varierende, og her skiller vi oss nok litt ut fra flere av de andre regionene i Norges Bondelag.

Utbyggingspress rundt byene, nedbygging langs veitraseer, overproduksjon i flere av produksjonene, usikkerhet rundt gjødselvareforskriften og melkekvoteordning, grågås som ødelegger dyrkamark og innmarksbeiter, og et stadig mer ustabilt klima er bare noen av utfordringene vi møter i vår hverdag.

Samtidig har vi mye å være stolte av! Vi ligger i landstoppen innen flere produksjoner, og har anerkjente, lokale merkevarer fra hele fylket. Rogalandsbonden er langt fremme innen utvikling og teknologi, og har for lengst oppdaget at god agronomi og klimasmart landbruk ofte henger sammen. Det er også lagt ned et solid stykke arbeid for å bedre tilstanden i vassdragene i fylket.  

Jeg ser frem til å bistå dere så godt jeg kan, og være en tydelig talsperson for Rogaland-landbruket og Rogalandsbonden i tiden fremover! Håper på å få møte mange av dere i løpet av høsten, og skulle det ellers være noe, er det bare å ta kontakt.

Irene

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Jærbonden tener mindre enn andre bønder i Rogaland

Dette kjem fram i ein rapport som NIBIO la fram i dag. Inntekta til bøndene på Jæren låg mest 30 000 under kva ein fekk i resten av Rogaland. Rapporten forklarar tala med mellom anna vanskelege fôrår i 2017 og 2018.

Ufatteleg trist

Dette seier styreleiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, om den endelege forskrifta om erstatning for pelsdyrbøndene.

Det er mykje kjekt å ta seg til under Agrovisjon til helga.

Bonding med bønder

Rogaland Bondelag og Kokkemesterlauget i Rogaland tok med seg kokkeelevar må tur til bønder i Rogaland.

gjeitefjøs

Styretur til Suldal

Rogaland er eit variert og mangfaldig fylke, så styret og dei tilsette i Rogaland Bondelag har godt av å sjå andre forhold og produksjonar enn dei som ein er vant med sjølv.

Tine for Time

Om lag 50 engasjerte menneske møtte opp på Hognestad Klubbhus då Time Bondelag og Tine produsentlag inviterte til Bondecafè.

Våre samarbeidspartnere