Ny organisasjonssjef i Rogaland

Av Oddvar Vignes,
  • Tips en venn om denne siden

Me overlet ord og tonar til vår nye organisasjonssjef, Irene Tjøstheim.

Rogaland er et sammensatt fylke, fra Haugalandet i nord til Dalane i sør. Utfordringene er svært varierende, og her skiller vi oss nok litt ut fra flere av de andre regionene i Norges Bondelag.

Utbyggingspress rundt byene, nedbygging langs veitraseer, overproduksjon i flere av produksjonene, usikkerhet rundt gjødselvareforskriften og melkekvoteordning, grågås som ødelegger dyrkamark og innmarksbeiter, og et stadig mer ustabilt klima er bare noen av utfordringene vi møter i vår hverdag.

Samtidig har vi mye å være stolte av! Vi ligger i landstoppen innen flere produksjoner, og har anerkjente, lokale merkevarer fra hele fylket. Rogalandsbonden er langt fremme innen utvikling og teknologi, og har for lengst oppdaget at god agronomi og klimasmart landbruk ofte henger sammen. Det er også lagt ned et solid stykke arbeid for å bedre tilstanden i vassdragene i fylket.  

Jeg ser frem til å bistå dere så godt jeg kan, og være en tydelig talsperson for Rogaland-landbruket og Rogalandsbonden i tiden fremover! Håper på å få møte mange av dere i løpet av høsten, og skulle det ellers være noe, er det bare å ta kontakt.

Irene

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere