Rogaland er et sammensatt fylke, fra Haugalandet i nord til Dalane i sør. Utfordringene er svært varierende, og her skiller vi oss nok litt ut fra flere av de andre regionene i Norges Bondelag.

Utbyggingspress rundt byene, nedbygging langs veitraseer, overproduksjon i flere av produksjonene, usikkerhet rundt gjødselvareforskriften og melkekvoteordning, grågås som ødelegger dyrkamark og innmarksbeiter, og et stadig mer ustabilt klima er bare noen av utfordringene vi møter i vår hverdag.

Samtidig har vi mye å være stolte av! Vi ligger i landstoppen innen flere produksjoner, og har anerkjente, lokale merkevarer fra hele fylket. Rogalandsbonden er langt fremme innen utvikling og teknologi, og har for lengst oppdaget at god agronomi og klimasmart landbruk ofte henger sammen. Det er også lagt ned et solid stykke arbeid for å bedre tilstanden i vassdragene i fylket.  

Jeg ser frem til å bistå dere så godt jeg kan, og være en tydelig talsperson for Rogaland-landbruket og Rogalandsbonden i tiden fremover! Håper på å få møte mange av dere i løpet av høsten, og skulle det ellers være noe, er det bare å ta kontakt.

Irene