Jorunn er utdanna journalist og har permisjon frå stillinga si som journalist i Jærbladet.

Ho er tilsett som rådgjevar i bondelaget frå 1. mars 2017 til 31. januar 2018.