Anlegget mottar slam og matavfall fra privat-, storhusholdninger og dagligvarekjeder, og avfall fra industri og næringsliv, som blir brukt til produksjon av biogass og biogjødsel. Biogassproduksjon er et viktig ledd i det grønne skiftet, og gir oss mulighet til å hente mer ressurser ut av biologisk avfall - både i og utenfor jordbruket.

Ingve Berntsen

IVAR har sammen med Vitengarden åpnet et visningsanlegg for biogass, der publikum blir kjent med hele prosessen fra avfall til gass. Begge anleggene ble åpnet av statssekretær Terje Halleland. På Vitengarden åpnet han utstillingen sammen med Ingve Berntsen, årets unge bonde.