Møte om gjerding langs jernbanen

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Har du eller nokon du kjenner utfordringar i forbindelse med gjerdehaldet langs jernbanen? Då kan dette møtet vere noko for deg eller dei.

Det er fleire som opplever at naboskapet med jernbanen byr på utfordringar. Det er mange gamle gjerder der det nå er ueinigheit om bonden eller Bane NOR har gjerdeplikt – der svar kun er å finne i gamle og bortgøymde dokumenter. Det kjem tidvis dyr på linja som blir påkøyrde, det er vanskeleg kommunikasjon mellom grunneigar og jernbanen samt ein krevjande saksbehandling. Mange opplever naboskapet som ein belastning i kvardagen. Rogaland Bondelag har i ei tid arbeidd med å få oversikt over utfordringane. Me vil difor samla grunneigarane for å leggja vegen vidare.

Bane Nor er invitert men har foreløpig ikkje bekrefta deltakelse.

Rogaland Bondelag og bondelaga langs jernbanen i Hå, Eigersund og Lund inviterer alle grunneigarane langs jernbanelinja til eit møte om gjerdehald 6. desember kl. 19.30 på Helleland grendehus. Med oss har me blant anna samarbeidsadvokat frå Vierdal advokatfirma som fortel om den relevante jussen om gjerdehald langs jernbanen. Frå Oslo kjem Rogalands mann i Stortingets transportkomité, Øystein Langholm Hansen (ap) - og Sem Varhaug Søberg, advokat frå Noregs Bondelag. Disse trenger å få klar beskjed frå alle dei som opplever problem med gjerdehaldet slik at me kan arbeide for ein betre løysing sentralt. Møtet er opent for alle.

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere