Rogaland Bondelag har fått noen hendvendelser fra medlemmer som opplever angrep på sau på beite forårsaket av hund. Det har i denne anledning vært møte med Norsk sau og geit, Rogaland sau og geit og styret i Rogaland Bondelag hvor det ble gitt en orientering på statistikk og tall som Norsk sau og geit har hentet inn. 

Tallene viser 207 innrapporterte hendelser i Norge i tidsrommet oktober 2020 til januar 2021 og 455 drepte eller skada sau/lam. Kun 26 % meldt til politiet og i 77 % av tilfellene ble ikke saken undersøkt. Videre blir omlag halvparten henlagt. Tallene viser videre at de fleste hendelsene skjer i båndtvangsperioden og at hundeeier er klar over at det er båndtvang. I 73 % av tilfellen påfaller kostnadene med tap/veterinær småfeeier. 

På bagrunn av dette har Rogaland tatt initiativ med politiet for et møte angående forebyggende arbeid og en orientering om hvordan politiet jobber med slike saker.