Etter lunsj hadde Tor Øyvind Skeiseid og Oddvar Vignes fra Ryfylke Livsgnist en innføring i presentasjonsteknikk og hvordan man best får frem et budskap. Det var blandt annet praktisk gjennomføring av intervju og mye humor.

 

 

 

Brita Skallerud nestleder i Norges Bondelag over

Intervjuteknikk med Tor Øyvind Skeiseid under