Lenkje til festivalprogram: https://www.jorddogn.no/?fbclid=IwAR22lWwgN9bv6hr-hEw7m_RVeGubY7lQe_Lh59Ve8eSxaBKE7qSYJzyg4gM

Bondelaget er ikkje med å arrangere festivalen, så me kjem som glade festivalgjengarar i staden. Me sjåast!