Landbrukspris i Suldal til Ole Martin og Marit Lovise Eikeland

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Prisen vart delt ut på Suldal kommune si julesamling.
Prisen vart delt ut på Suldal kommune si julesamling.

Suldal kommune gir årets landbrukspris til styremedlem i Rogaland bondelag, Ole Martin Eikeland og kona Marit Lovise Eikeland.

Her er grunngjevinga for at ekteparet Eikeland får kommunen sin landbrukspris for 2017:

Ole Martin overtok gnr 13 bnr 2 Ritlandsneset i Suldal i 2004. Garden vart kjøpt i fri handel, men seljarane var  opptekne av at eigedommen skulle overtakast av ein som kunne og ville driva. Difor vart ikkje kjøpesummen pressa til det maksimale. Garden hadde trong for store påkostingar.  

Ole Martin har bygd på driftsbygningen og han har renovert bustaden. Han er heiltidsbonde og  driv med mjølk. Det er og eit aktivt skogbruk.

Han er ein dyktig bonde som har fått til eig godt levebrød av det som må kallast ein «normal» suldalsgard. (24 mjølkekyr og 24 ungdyr).   I tillegg til garden er Ole Martin aktiv i lag og organisasjonar. Han har vore med i styret og vore leiar i Suldal Bondelag.

Nå er han med i styret i Rogaland Bondelag.  Han er leiar i Suldal skogeigarlag og aktiv i landbrukssamvirket.   

Han er og styreleiar i Suldalslågen forvaltningslag (Elveeigarlaget). Han har og vore svært  aktiv i speidarrørsla.

Rogaland bondelag gratulerer med prisen.

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere