Tirdag 27.01.14 ble årets landbruksmøte avholdt på Varhaug. Blant talerne var landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP), Stortingsrepresentant og nestleder i Næringskomiteen Gunnar Gundersen (H), styreleder i Nortura Sveinung Svebestad og regiondirektør i NHO Rogaland, Halvard Ween.

Landbruksministeren taler

Listhaug og Gundersen la fram regjeringspartienes syn på hvordan jordbrukspolitikken har feilet, og at disse ønsker å endre jordbrukspolitikken. Hvordan politikken feilet ble illustrert med manglende dekning av varer, da i hovedsak på kjøtt. Nedbygging av matjord var og et tema. Svebestad forsvarte den gjeldende politikken på grunnlag av jordbrukets vekst i produktivitet, som har vært på 6 % de siste åra, men sa seg enig i at jordbruket har hatt utfordringer de siste par årene. Uenighetene mellom innleggerne var om hvordan man skal utvikle jordbruket fremover, hvilke helhetlige mål man skal ha og hvilke politiske virkemidler som skal ligge til grunn.  

 

Etter innleggene fikk forsamlingen muligheter til å stille spørsmål til forsamlingen, hvor flere engasjerte oppmøtte benyttet muligheten til å stille landbruksministeren spørsmål, og la henne høre deres synspunkter.  

de oppmøtte