Vi startet dagen med et besøk på Haugen Gard, hos styremedlem i Rogaland Bondelag Jan Idar Haugen. Tema for diskusjon var landbruksmeldinga, gjødselvareforskrift og beitetilskudd.

Så dro vi til Vikebygd, hvor det er fire nye melkefjøs under bygging og planlegging. Tema her var investeringsmidler, melkekvoter, arealtilgang og produktivitet.

På Ølen besøkte vi Fatland, hvor også Nortura deltok på møtet. Tema var markedsregulering og markedssituasjonen.

Vi avsluttet turen med synfaring av beite hos Johannes Vestbø i Sandeid. På beitene hans kunne vi tydelig se forskjell på innmark, utmark og kulturbeite, og det ble en god illustrasjon for konsekvensene av omleggingen av beitetilskudd i jordbruksmeldinga.