Kurs i kommunikasjon og mediehåndtering. 27. februar 2013 på Måltidets Hus

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Det er viktig for næringa å stå samlet med et felles og lett forståelig budskap utad. Det er avgjørende for næringens fremtid at politikere, beslutningstakere og forbrukere ser viktigheten av primærnæringa. Dette gjøres ved å ha felles, enkle og tydelige budskap som synliggjøres i media. Infoutvalget i Rogaland Bondelag inviterer med dette til kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediehåndtering for tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner.

Formålet med kurset er bl.a. å gjøre oss bedre til formidle vårt budskap på en klar og god måte. Dette kurset gir en praktisk innføring i hvordan vi blir trygge på det å snakke gjennom media og å stå framfor en forsamling.

 

 

Program:

10.00-10.15:               Velkommen

10.15-11.00:                Kommunikasjonsstrategi

                                       v/Brita Skallerud fra Norges Bondelag

11.00- 12.00:              Bruk av sosiale medier v/Ragna Krogstad fra Norges Bondelag

12.00-13.00:               Lunsj

13.00- 15.00:               ”Sterk, klar og rett på sak”. Hvordan formidle tydelig slik at folk

                                        orker å lytte til deg!

                                        v/ Tor Øyvind Skeiseid og Leif Arild Steen, Ryfylke Livsgnist

15.00:                         Vel hjem!

 

Kursavgift: 500 kr (medlemmer av bondelaget får 300 kr refundert i aktive lokallagsmidler)

For påmelding: e- post: marianne.osmundsen@bondelaget.no / TLF: 51 88 72 73/ 959 22 819.

Påmeldingsfrist 14. februar.

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere