Program:

·         Regionalt planansvar:

Fylkeskommunane si rolle, ansvar og myndighet v/Christine Haver, seksjonssjef for regionalplan, Rogaland fylkeskommune

·         Kommuneplanen:

Kommunane sitt ansvar og myndighet v/kommunalsjef Øyvind Valen, Vindafjord kommune

·         Transport og arealforvaltning v/Gunnar Eiterjord, seksjonssjef for samferdsel, 

 Rogaland fylkeskommune.

·         Statens rolle, ansvar og myndighet  v/Hadle Nevøy,landbruksdirektør, Fylkesmannen i Rogaland.

Det vert anledning til spørsmål etter kvart innlegg.

·         Lunsj

·         Rogaland Bondelag / lokallaga sitt arbeid med kommunale og fylkeskommunaleplanar knytt til arealdisponering og vern av matjord.

 

Kurset er gratis. 

Vel møtt!

Påmelding til kontoret seinast laurdag 17. mars.