Olav Tørresdal informerte om prosjektet sammen med Wenche Sande i Mattilsynet. Det vil også være møter sammen med rådgivere og praktiserende veterinærer. Bakgrunnen for kampanjen er tidligere tilsynskampanje hvor det ble avdekket en del avvik og filmen "griseindustriens hemmeligheter". Det er ønskelig å kartlegge hvordan situasjonen i grisenæringa er nå. Det ble stilt noen spørsmål rundt hva som er tilstrekkelig strø og avlivningsmetoder. Mattilsynet henviser til veilederen "tilsyn med velferd for gris 2021-2022", som er et grundig og lettlest dokument som forhåpentligvis gir svar på en del av de praktiske spørsmålene. 

Veilederen finner du på Mattilsynet sine hjemmesider

Mattilsynet har også laget en film om hvordan et tilsyn skal foregå. Filmen finner du her