Det er avgjørende for næringens fremtid at politikere, beslutningstakere og forbrukere ser viktigheten av primærnæringa. Det å ha et felles, enkle og tydelige budskap som synliggjøres i media når mange. Formålet med kurset er bla. å gjøre oss bedre til å formidle vårt budskap på en klar og god måte, hvordan vi kan bruke media og hvordan man får media interessert i vårt budskap. Infoutvalget i Rogaland Bondelag inviterer med dette til kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediahåndtering for tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner

Program:
19.00  Mat
 
19.30  Velkommen v/ Kjell Andreas Heskestad, Rogaland Bondelag

19.35  Presentasjonsteknikk v/Astri Liland, Norsk Landbrukssamvirke

20.45  Hvordan formidle ditt budskap i media v/ Siri Wiche Pedersen, UiS

21.30  Gruppearbeid og kommunikasjon i praksis 

22.00  Vel hjem! 

 

Kursavgift: 500 kr (medlemmer av bondelaget får 300 kr refundert i aktive lokallagsmidler

 

Påmelding innen 22. februar til:

marianne.osmundsen@bondelaget.no/

TLF: 959 22 819