Mange i Rogaland har utfordringar med lite vinterfôr. Det er viktig å koma saman for å diskutera korleis det skal handterast. Bodskapen frå innleiarane som deltok var: ikkje ta avgjersler om slakting utover det normale eller andre drastiske avgjersler utan å samrå deg med din rettleiar eller andre.

Erstatningsordningane kan på langt nær kompensera for kostnadane med innkjøp av fôr eller svikt i  inntekter.

Deltakarane på møte:  Bengt Egil Elve frå Nortura, Geir Skadberg frå Fylkesmannen, Ole Arnfinn frå Landbruksrådgivinga, Marte Refve Johannsen frå Felleskjøpet RA, Marit Epletveit frå Rogaland Bondelag og Edvin Vestvik frå Tine.

Presentasjonane frå innleiarane er lagt ved her:

Landbruksrådgivningen

Fylkesmannen

Nortura

Felleskjøpet RA

Tine