Fullt hus for å diskutere grovfôrsituasjonen på Jæren

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Korleis skal ein fôre dyra til vinteren? Det vart tema for møtet som ble arrangert på Undheim samfunnshus den 6. august.

Mange i Rogaland har utfordringar med lite vinterfôr. Det er viktig å koma saman for å diskutera korleis det skal handterast. Bodskapen frå innleiarane som deltok var: ikkje ta avgjersler om slakting utover det normale eller andre drastiske avgjersler utan å samrå deg med din rettleiar eller andre.

Erstatningsordningane kan på langt nær kompensera for kostnadane med innkjøp av fôr eller svikt i  inntekter.

Deltakarane på møte:  Bengt Egil Elve frå Nortura, Geir Skadberg frå Fylkesmannen, Ole Arnfinn frå Landbruksrådgivinga, Marte Refve Johannsen frå Felleskjøpet RA, Marit Epletveit frå Rogaland Bondelag og Edvin Vestvik frå Tine.

Presentasjonane frå innleiarane er lagt ved her:

Landbruksrådgivningen

Fylkesmannen

Nortura

Felleskjøpet RA

Tine

 

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere