Vestlandsbonden har kome dårlegare ut enn gjennomsnittet dei siste åra, og har ingen vekst i inntekt dersom ein ser alle under eitt, viser ferske tal frå Norsk institutt for bioøkonomi. Og regjeringa vil forsterke dette ytterlegare i den nye stortingsmeldinga om jordbruket, meiner næringa. Les heile artikkelen i Grannar (open for alle).