Professor Dag Jørund Lønning: “Fremtidslandbruket på Jæren – størst mulig, eller rom for alle?

”Innlegg ved:
– ordfører Ane Mari Braut Nese
– rådmann Torild Lende Fjermestad
– foreslått ny leder i Rogaland bondelag Marit Epletveit

Spørsmål/innspill/dialog.