Det er eit godt og spennande program, med fagfolk frå fleire NIBIO-avdelingar, NMBU, fleire NLR-regionar, Tine mm. 

Me inviterer både rådgiving, næringsutøvande i landbruket, forvaltning, undervisning og andre landbruksengasjerte, då det å møtast på tvers av profesjonar har ein verdi. 

Møtet blir lagt til Hotell Jæren, med markvandring på Særheim.

Påmelding innan 8. august  her.