Det er behov for økt økologisk produksjon i Norge, og vi håper denne dagen kan være til inspirasjon for deg som ønsker å vite mer.

 

Program:

Kl. 10.00                     Velkommen ved Bjarne Kvist Hansen, leder Oikos Rogaland,  Ola Andreas Byrkjedal, leder Rogaland Bondelag, Torbjørn Norland, styret Norges Bonde- og småbrukarlag og Aina Bartmann, prosjektleder       Landbrukets ØKOLØFT       

Kl. 10.20                     Den økologiske driften på Øksnevad VGS, ved Kåre Egeland, driftsleder

Kl. 10.30                     Marked og muligheter for økologisk produksjon til Gartnerhallen, ved BjørnOppberget, markedsansvarlig

Kl. 11.00                     Pause

Kl. 11.10                     Norsk Landbruksrådgiving sine tilbud om rådgiving innen økologisk produksjon, ved Ane Harestad, rådgiver

Kl. 11.35                     Presentasjon av Debio og deres system for kontroll og sertifisering, ved Gro Thørud, kvalitetsrevisor                    

Kl. 12.00                     Økologisk Lunsj

Kl. 12.45                     Inspirasjonsbonde for ØKOLØFTET, kjøtt- og melkeprodusent Kolbjørn Anda fra Randaberg

Kl. 13.00                     Inspirasjonsbonde for ØKOLØFTET, grønnsaksprodusent Aud Mari Folden fra Levanger

Kl. 13.30                     Omvisning og innblikk i praktisk produksjon på Øksnevad VGS    

 

 

Fagdagen er gratis, men vi ber om påmelding til: meek.kari@gmail.com pga lunsj.