Er du rammet av tørka?

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

tørke

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Vi oppfordrer alle til å bruke eller sette til disposisjon de ressursene som er tilgjengelige i lokalmiljøet.

Ta gjerne kontakt med Bondelaget viss det er noe du lurer på.  Har du redusert avling, er i fare for fôrmangel eller opplever andre negative konsekvenser oppfordrer vi deg til å ta kontakt med dine fagrådgivere, regnskapskontoret og banken for å få fagspesifikk rådgivning.

Importerer du grovfôr fra utlandet - pass på å følg Mattilsynets retningslinjer, og ha oversikt over helsestatus og fôranalyse av fôret.

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere