Vi oppfordrer alle til å bruke eller sette til disposisjon de ressursene som er tilgjengelige i lokalmiljøet.

Ta gjerne kontakt med Bondelaget viss det er noe du lurer på.  Har du redusert avling, er i fare for fôrmangel eller opplever andre negative konsekvenser oppfordrer vi deg til å ta kontakt med dine fagrådgivere, regnskapskontoret og banken for å få fagspesifikk rådgivning.

Importerer du grovfôr fra utlandet - pass på å følg Mattilsynets retningslinjer, og ha oversikt over helsestatus og fôranalyse av fôret.