Grunna corona-situasjonen må me diverre sjå oss naudt til å arrangere årsmøte digitalt over teams, i staden for å samlast fysisk som me eigentleg ynskjer. 

Delegatar og gjester melder seg på via are.h.braaten@bondelaget.no innan 23. februar. 

Frist for innsending av sakar er 24. februar