Dialogmøte med Bane NOR

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Rogaland Bondelag har, saman med Lund Bondelag arrangert eit dialogmøte med Bane NOR.

Jernbanestrekninga som går igjennom Lund, Eigersund og Hå kommunar utgjer eit verstingområde for dyrepåkøyringar. Her blir det påkøyrd fleire dyr årleg, både sau, storfe, samt hundar som følgje av låg kvalitet på gjerdene. Bondelaget har teke initiativ til å møte Bane NOR for å komme til ein betre eining om korleis vere gode naboar. Meir informasjon vil kome.

Bente Gro Slettebø, styremedlem i Rogaland Bondelag og Kristian Ollestad frå  Lund Bondelag deltok frå bondelaget.  

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere