Ola Andreas med deler av sin delegasjon på årsmøtet.