Praktisk informasjon

Siden dette er prøvemarkeder arrangert gjennom vårt rekrutteringsprosjekt, med støtte fra Fylkesmannen i Rogaland, vil det ikke koste noe å delta. Vi stiller med telt og Bondens marked poser dere får bruke på markedet. Du stiller selv med bord, pynt, deg selv og varer. 

Bondens marked stiller strenge krav til produsentene

1. Råvarene skal være norske, lokale og sporbare

2. Foredlingen skal ha et håndverksmessig/småskala preg

3. Produsenten(e) skal selv stå for salget på Bondens marked

Velkommen til produsentkurs

Bondens marked inviterer, med støtte fra Fylkesmannen i Rogaland, til gratis dagskurs for småskala lokalmatprodusenter. Påmelding og spørsmål til anita@bondensmarked.no.

Påmeldingen skal inneholde: Navn, telefonnummer, hvilket kurssted du ønsker og gjerne litt om din produksjon og erfaring med direktesalg.  

Påmeldingsfrist: 1. mai

I tillegg til praktiske tips rundt vare- og kundekommunikasjon, prissetting av varer og praktiske utfordringer på markeder, vil du også få en innføring i Bondens marked-konseptet og mulighetene for deltakelse på Bondens marked.

Kurset egner seg både for deg som er helt ny, og deg som har litt erfaring med direktesalg, og er nysgjerrig på Bondens marked som salgskanal.

Ta kontakt med prosjektleder, Anita Natvik på anita@bondensmarked.no, så får du tilsendt søknadsskjemaer og Bondens markeds håndbok.