Bondens Marked søker flere produsenter

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

Praktisk informasjon

Siden dette er prøvemarkeder arrangert gjennom vårt rekrutteringsprosjekt, med støtte fra Fylkesmannen i Rogaland, vil det ikke koste noe å delta. Vi stiller med telt og Bondens marked poser dere får bruke på markedet. Du stiller selv med bord, pynt, deg selv og varer. 

Bondens marked stiller strenge krav til produsentene

1. Råvarene skal være norske, lokale og sporbare

2. Foredlingen skal ha et håndverksmessig/småskala preg

3. Produsenten(e) skal selv stå for salget på Bondens marked

Velkommen til produsentkurs

Bondens marked inviterer, med støtte fra Fylkesmannen i Rogaland, til gratis dagskurs for småskala lokalmatprodusenter. Påmelding og spørsmål til anita@bondensmarked.no.

Påmeldingen skal inneholde: Navn, telefonnummer, hvilket kurssted du ønsker og gjerne litt om din produksjon og erfaring med direktesalg.  

Påmeldingsfrist: 1. mai

I tillegg til praktiske tips rundt vare- og kundekommunikasjon, prissetting av varer og praktiske utfordringer på markeder, vil du også få en innføring i Bondens marked-konseptet og mulighetene for deltakelse på Bondens marked.

Kurset egner seg både for deg som er helt ny, og deg som har litt erfaring med direktesalg, og er nysgjerrig på Bondens marked som salgskanal.

Ta kontakt med prosjektleder, Anita Natvik på anita@bondensmarked.no, så får du tilsendt søknadsskjemaer og Bondens markeds håndbok.

Joa, det vart Bjoa!

Mange aktivitetar og godt humør, det har vore ei stor glede å følgje med Bjoa Bondelag i 2019

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere