Mål:

 • Vite om mulige tegn til stress- og krisereaksjoner

 • Tryggere kunne møte bønder i vanskeligheter og krise

 • Lettere kunne henvise til hensiktsmessig hjelp og bistand.

 

Tema som behandles:

 • Begrepene stress og krise - Hva kan utløse stress og krise

 • Faresignaler - Fysiske og psykiske symptomer

 • Ettervirkninger etter stress og krise - Hva gjør du?

 • Praktisk hjelp - Hjelpeinstanser

 • Våre roller og muligheter for å være til hjelp

 • Prosedyrer i og mellom landbrukets organisasjoner

   

  Pris:               kr. 3000,- pr deltager

  Tid:                Onsdag 5. mars kl. 09:00 – 15:00

  Sted:                Bryne kro og motell

  Påmelding og spørsmål til: Kjersti.Flesja@lr.no  eller telefon +47 95365797

Innen:             mandag 17. februar