Bonde: - Går kvoteprisen meir opp, så veit eg ikkje kva eg skal gjere

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Kjetil Nilsen frå Randaberg betalar nær 400.000 kroner i året i leige for mjølkekvote og fryktar konsekvensane om kvoteprisen skulle gå ytterlegare opp, skriv Nationen.

RANDABERG. - Det er heilt sinnssjukt. Heile tilskotet frå staten går rett ut igjen til kvoteleige, seier Kjetil Nilsen. (Les heile artikkelen på Nationen her)

Kjetil Nilsen har bygd nytt lausdriftsfjøs, med 50 mjølkekyr, og plass til 10 meir. Han har ein produksjon på 440.000 liter, og avhengig av å leie ein kvote på 285.000 liter. Sidan han bygde for seks år sidan, har leigeprisane gått opp frå 50 øre literen til 1,50 kroner. Og dei fortsett å stige. Høge leigeprisar tek ut overskotet frå drifta, og alle tiltak som kan gje lågare prisar må prøvast ut. Å kjøpe kvote er ikkje lett å få til heller, med ein pris på 15 kroner literen. Så mange millionar meir i lån vil nok ikkje banken gje meg, seier Nilsen.

– Ei tidsavgrensing på utleige på til dømes fem år kunne vore greitt. Det ville ført til at fleire kvotar kom for sal og ein kunne håpe på at prisane ville gå ned. Eg har òg sansen for forslaget om at bønder får behalde det dei har produsert dei tre siste åra, og at Tine heller regulerer ned forholdstalet når det er for mykje mjølk. Det var slik det blei gjort då kvotane blei innført, seier Nilsen.

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere