Klimavenlege og moderne landbruksbygg i tre blir tema torsdag 15. september kl. 09.30 - 15.45 på Bryne Kro og Hotell. Her blir det faglege innlegg frå ulike leverandørar og synfaring av ferdige landbruksbygg i tre. Målet med fagdagen er å inspirere fleire bønder til å ta klimavenlege val når dei investerer i landbruksbygg. Bøndene kan bidra til å lagre CO2 i sine landbruksbygg, og redusere CO2-utsleppa ved bruk av tre med lågt CO2-fotavtrykk samanlikna med andre byggjematerialar. I tillegg har bygg i tre positive effektar for trivsel og inneklima, gjennom naturleg regulering av fukt, temperatur og ventilasjon og god lyddemping. Dette vil du få høyre meir om på fagdagen.  

09.30. Opning v/ Olaf Gjedrem, Rogaland skognæringsforum og Marit Epletveit, Rogaland Bondelag.

09.40  Framtidsretta og berekraftige bygg i tre v/ Njål Undheim, Helen & Hard arkitektar.

10.20 Kaffi og beinstrekk.

10.35 Eksempel frå oppsette bygg, erfaringar, leveransar og prisar v/Mikal Nordbø, Riska Sagbruk.

11.10 Klima- og miljøfordelar med bruk av tre v/Kristin Bryne-Sandvik, tidlegare tredrivar i Rogaland.

11.40 Reglar for tilskot og lån ved investering i landbruksbygg v/Aart Magnussen, Innovasjon Norge.

12.00 Lunsj.

13.05 Busstransport til Vigrestad.

13.35 Synfaring, bygg for mjølkeproduksjon og ammekyr. Vert: Leif John Haugstad.

            Adresse: Haugland 25, Vigrestad.

14.15 Busstransport til Matningsdal.

14.35 Synfaring, kombinasjonsbygg for sau og ammekyr. Vert: Johan Tjåland.

            Adresse: Matningsdal 70, Brusand.

15.15 Bussavgang til Bryne.

15.45 Ankomst Bryne.

 

 

Arrangementet, inklusiv lunsj og busstransport, er gratis, men av omsyn til servering treng me påmelding. Du melder deg på via Statsforvaltaren sine nettsider:

https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Kurs-og-konferanser/2022/09/fagdag-om-landbruksbygg-i-tre/

Påmeldingsfrist er måndag 12.9.22 kl.12.00