- Det var eit godt møte, slår leiar av Bjerkreim bondelag, Bente Gro M. Slettebø fast.

Dagfinn Torstveit innleia med eit noko dystert verdsbilete, før politikarane tok over scenen.

- Det var engasjerte politikarar som snakka meir landbrukspolitikk enn mat, fortel Slettebø.

Tema dei var innom var kornlager, jordvern og matsvinn. Sistnemnde var alle samde om må bekjempast, men har ulike oppfatningar om korleis. Medan nokon vil ha dyrare mat, vil andre halda seg til haldningskampanjar.

Bothild Åslaugsdotter Nordsletten leia møtet med glimt i auga.