Bjerkreim først ut

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøtesesongen i Rogaland har starta. Først ut var Bjerkreim Bondelag.

60 bønder vart samla for å diskutera viktige lokale saker som Ny E39 og drikkevatn. Det vart og orientering ved landbrukskontoret, næringspolitikk og årsmøtesaker.

Bente Gro Slettebø fekk velfortent ros etter fleire år som leiar. Nye oppgåver ventar. Rogaland Nondelag ønskjer det nye styret lykke til med arbeidet.

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere