60 bønder vart samla for å diskutera viktige lokale saker som Ny E39 og drikkevatn. Det vart og orientering ved landbrukskontoret, næringspolitikk og årsmøtesaker.

Bente Gro Slettebø fekk velfortent ros etter fleire år som leiar. Nye oppgåver ventar. Rogaland Nondelag ønskjer det nye styret lykke til med arbeidet.