Bartnes på rogalandsbesøk

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes (i midten) fekk ei omvisning i veksthuset til grønsaksprodusent, Jone Wiig. Til venstre står leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.
Lars Petter Bartnes (i midten) fekk ei omvisning i veksthuset til grønsaksprodusent, Jone Wiig. Til venstre står leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

Mandag var leiar i Norges bondelag, Lars Petter Bartnes, på besøk i Rogaland før stormøtet på Varhaug mandag kveld.

Hovudgrunnen for besøket er landbruksmøtet på Varhaug måndag kveld, men resten av dagen vart brukt til besøk hjå gardbrukarar i fylket og møte med Rogaland bondelag.

Tema for stormøtet på Varhaug er: «Matproduksjon og nydyrking/nybygging i konflikt med naturmangflad og kulturminner».

Fekk arkeologi-rekning på 700.000 kroner

Fyrst på programmet stod derfor besøk hjå gardbrukarparet Vegard Voll og Anna Rimestad Orre. Dei har nemleg fått god kjennskap til den økonomiske sida av arkeologiske utgravingar. .

Paret ville byggja nytt fjos på garden på Håland i Sola kommune, men ei rekning på 700.000 kroner for arkeologiske undersøkinga stoppa prosjektet. Paret har klaga saka inn til Riksantikvaren og ventar på svar på om dei får dekka kostanden til undersøkingane, eller om dei må betala rekninga sjølv.

I dag stiller staten opp økonomisk viss rekninga passerer 10 % av den totale byggjekostnaden. Men for enkeltbønder kan ei ekstrakostnad på 700.000, velta heile prosjektet. Derfor meiner bondelaget at det er viktig at staten går inn og dekker meir i slike situasjonen som Sola-paret har koma opp i.

Solabøndene vart også intervjua av NRK om utfordringane dei har møtt.

Vidare gjekk turen til Vik i Klepp og eit fellesmøte med styret i Rogaland bondelag og fleire aktørar frå rogalandslandbruket. Bartnes fekk også ei omvising i veksthusa til Jone Wiig og ei innføring i dyrking av agurk.

Kl 19.00 i kveld er både Lars Petter Bartnes og landbruksminister Jon Georg Dale på plass i Varhaughallen og det årlege landbruksmøtet der hundrevis av bønder og andre landbruksinteresserte møter opp for å høyra innlegg og delta i diskusjonen.

 

 

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere