Fredag 8. mars.

 

Kl. 10.00         Frammøte m kaffe / te, servering.

                        Registrering

Kl 10.30          Velkommen til årsmøte v / leiar Ola Andreas Byrkjedal

                        Møteleiar Arnstein Gilje overtek

                        Godkjenning av innkalling og sakliste.

                        Val av to til å skrive under møteboka saman med møteleiar.

                        Bondesongen

                        Leiaren sin tale  v/ fylkesleiar i Rogaland Bondelag Ola Andreas Byrkjedal.

                        Debatt med grunnlag i leiaren sin tale.

 

                        Sak 1: Årsmelding for 2012

                                   v/ nestleiar Per Inge Egeland

 

                        Sak 2: Rekneskap for 2012.

                                   v / Olav Sande

                                   Debatt og vedtak på årsmelding og rekneskap.

 

                        Sak 3: Innkomne saker

 

Kl 13.00          Lunsj

 

Kl 14.00          ” Nye muligheter”

                        Jordbruksforhandlingane 2013.                    

                        Tydelegare distriktsprofil, arbeidsgruppe frå jordbruksoppgjeret i fjor.

                        Innleiing ved 1. nestleiar i Norges Bondelag Berit Hundåla

                        Spørsmål og debatt

 

Kl 15.30          Pause med kaffe  / te.

 

Kl 16.00          Eit politisk skråblikk framføre stortingsvalet

                        v/ Aftenbladet sin kommentator Tom Hetland

 

17.15:              Pause

 

Kl 17.30          Lukka møte

                        Orientering om event. opplegg for markering i samband med jordbruksforhandlingane.

                        Innleiing ved Berit Hundåla og Ola Andreas Byrkjedal.

                        Spørsmål og meiningsutveksling.

 

Kl 18.00          Slutt for dagen.

 

Kl 19.30          Årsmøtemiddag

 

Lørdag 9. mars

 

07.30:             Frokost

 

08.30:              Sak 4: Budsjett for 2013

                                   v / Olav Sande

                        Sak 5: Arbeidsplan for Rogaland Bondelag 2013 – 2014

                                   v /  styremedlem Sonja Herikstad Skårland.  

                                   Debatt og vedtak på sak 4 og 5.

 

10.10               U-landsutvalet, 50 år i Kamerun – vegen vidare.

                        v/ leiar i U-landsutvalet Elisabeth K. Nesheim.

 

10.30:              Kaffe  / te

                        Utsjekking an hotellet.

 

Kl 11.00:         Sak 6: Val

  1. Leiar for eit år.
  2. 2 styremedlemmar for to år.
  3. Nestleiar for to år
  4. 3 varamedlemmar til styret, for eit år.
  5. 5 utsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag
  6. 11 vara utsendingar i nummerorden til årsmøtet i Norges Bondelag for eit år.
  7. Ordstyrar m/ varasrepr. til leiarmøte 2013 og årsmøtet 2014.
  8. 4 medlemmar m/ personleg varamedlem  til valnemnda for årsmøte 2014 – 2015.
  9. Leiar og nestleiar i valnemnda

 

Kl 12.45          Ordet fritt, helsingar og avslutning

 

Kl 13.00:         Lunsj