Rogaland Bondelags årsmøte ble avholdt 14. og 15. mars, på Rica Maritim Hotel i Haugesund. Det var 84 stemmeberettigede deltakere fra lokallaga, Rogaland Bygdeungdomslag og Rogaland Bygdekvinnelag, samt flere gjester.

Årsmøtet ble åpnet med lederens tale, ved leder for Rogaland Bondelag Ole Andreas Byrkjedal. Talen tok for seg flere tema, som hva vi har klart å oppnå i det siste året, den gjeldende politiske situasjonen, hvordan vi skal arbeide framover og behovet for samhold og yrkesstolthet i næringa. Etter talen fikk vi se premieren av ”Kva seier bonden?”, som så ble sendt ut til media. I skrivende stund har den blitt vist 108 000 ganger, og har satt i gang en debatt om Norges jordbruk i sosiale media. Filmens tekst ble vedtatt som en av årsmøtets to resolusjoner. 

Lederens tale

 

Bente Gro Slettebø presenterer ”Kva seier bonden?”

Vi ble gjestet av Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag, og fikk et inspirerende foredrag av Frank Robert Abelseth som er daglig leder i Vindafjordbonden.

Frank Robert Abelseth

Under festmiddagen ble Gjesdal Bondelag utnevnt til årets lokallag i Rogaland, og Signe Henriksen ble utnevnt til æresmedlem i Rogaland Bondelag. 

Gjesdal årets lokallag. 

 

Signe Henriksen utnevnt til æresmedlem.

 

Valg:

Ole Andreas Byrkjedal ble gjenvalgt til leder for et år. Kjell Andreas Heskestad ble gjenvalgt til styret for to år. Sonja Herikstad Skårland ble gjenvalgt til styret for to år. Arnstein Røyneberg ble gjenvalgt til 1. vara, Tor Inge Eidesen ble ny 2. vara og Inga Steinsland 3. vara.