Les om planleggingen av Agrovisjon 2016 i siste utgave av Bondevennen

Bilde er hentet fra Bondevennen