100 år med Sandeid Bondelag

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

50 år medlem i bondelaget
50-årsjubilantane. Sitjande: Rognald Stuhaug. Ellers frå venstre Lars Handeland, Jakob Solberg og Bjørn Skeie. To andre har og vore medlem i 50 år men var ikkje til stades: Sigurd Østbø og Knut Åbø.

60 medlemmer var samla til fest for å feire Sandeid bondelag sitt 100 års jubileum fredag 9. november.

God lammegryte, dessert og kake stod på menyen. Laget vart starta same år som 1. verdskrigen enda, og kan vise til stor aktivitet dei fleste av desse åra. 

Leiar Johannes Vestbø leia festen. Torgeir Øverland viste gamle og nye bilete frå bygda og aktiviteten i laget. Det var kåseri og helsingar. Laget har tradisjon med å heidre personar som har vore medlem i 50 år. Dette året var det seks personar som fekk denne utmerkinga. Rogaland bondelag gratulerer!

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere