Utmarksseminar og årsmøte på Rognan hotell fredag 8. – lørdag 9. april

Publisert 28.04.2016
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøte og seminar ble avholdt på Rognan hotell fredag 8. – lørdag 9. april. Nordland Utmarkslag ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for et hyggelig og lærerikt seminar.

I år var hovedfokus på å bedre kvaliteten på innlandsfiskebestander gjennom uttynning/teinefiske. Nytt fra regelverk/direktorat samt taksering av hønsefugl på Statskog sin grunn i Nordland hadde også en viktig rolle under årets seminar. Skadefelling/bestandsstatus for oter ble også gjennomgått. Foredragsholdere som skulle ha innlegg vedrørende overbeite og elgdød i Målselv (viltnemnd, Målselv) samt salg av jakt og fiske på internett (Inatur) meldte forfall. Disse innleggene vil bli tatt opp til neste årsmøte/seminar.

Oversikt over alle foredrag (kan lastes ned som pdf):

Kort sammendrag over alle tema under.

Forvaltning og taksering av hønsefugl på Statens grunn i Nordland.

Ny hjorteviltforskrift, kommende endringer jakttider/skadefelling

Takvatnprosjektet – kultivering av en overbefolka røyebestand

Uttynning av overtallige fiskebestander i praksis

Forvaltning av oter, jakt og skadefelling

Uttalelse fra Nordland Utmarkslag SA vedrørende mva på salg av jakt og fiske

Det var totalt 32 deltakere under årets seminar og styret er godt fornøyd med tilbakemeldingene vedrørende valg av tema.

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere