Representantskapsmøte Norges Bondelag

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleder i Nordland Bondelag Ståle Nordmo og Organisasjonssjef Geir Jostein Sandmo deltar som representanter i rep.skapet i Norges Bondelag

Resolusjonen fra representantskapet er landbrukets forventinger og krav inn i årets jordbruksforhandlinger. Fylkeslederen i Nordland Ståle Nordmo presenterte hovedlinjene i fylkesstyrets vedtak i plenumsalen. Mange av de forholdene som vi har vært opptatte av i Nordland er med i resolusjonen.

Kort nevnes bl.a.:

  • Satsing på landbruket i framtida
  • Økt verdiskaping i næringa
  • Krav om tetting av inntektsgapet med andre grupper – da med et særlig fokus på de små- og mellomstore brukene
  • Styrking av velferdsordningene
  • Sikre markedsordningene gjennom Samvirke
  • Utnytting av potensiale i utmarka

Det var for øvrig samstemte innspill fra Nord-Norge – dette gir større gjennomslagskraft i slike sammenhenger. Vi i Nordland Bondelag ser frem til årets jordbruksforhandlinger med klare forventninger om at representantskapets krav og forventninger blir imøtekommet. Se for øvrig begge resolusjoner som er vedlagt artikkelen.»

Dyr skal ha det godt i Norsk landbruk

Sats på framtida - øk verdiskapninga i landbruket

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere