Prosjekt Sperrevassdrag i Nordland

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Sommeren 2012 vil Prosjekt Utmark, i samarbeid med ”Ferskvannsbiologen” Øyvind Kanstad Hansen og flere elveeierlag i Nordland, starte overvåkningsprosjektet ”Sperrevassdrag i Nordland”.

Målet med prosjektet er å overvåke innslag av oppdrettsfisk i naturlige anadrome bestander av laks, sjøørret og sjørøye. Prosjektets to første år (2012 og 2013) er fullfinansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), med en ramme på kr. 1 120 000 per år. Vi har et ønske om at prosjektet skal pågå i minst 3 år, slik at gode dataserier oppnås.

Les hele artikkelen her

Kontaktperson:


Vidar Johan Bentsen

Prosjektleder Prosjekt Utmark

Mail: vidar.bentsen@bondelaget.no

Tlf: 75506068/95920656

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere