Prosjekt Sperrevassdrag i Nordland

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Sommeren 2012 vil Prosjekt Utmark, i samarbeid med ”Ferskvannsbiologen” Øyvind Kanstad Hansen og flere elveeierlag i Nordland, starte overvåkningsprosjektet ”Sperrevassdrag i Nordland”.

Målet med prosjektet er å overvåke innslag av oppdrettsfisk i naturlige anadrome bestander av laks, sjøørret og sjørøye. Prosjektets to første år (2012 og 2013) er fullfinansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), med en ramme på kr. 1 120 000 per år. Vi har et ønske om at prosjektet skal pågå i minst 3 år, slik at gode dataserier oppnås.

Les hele artikkelen her

Kontaktperson:


Vidar Johan Bentsen

Prosjektleder Prosjekt Utmark

Mail: vidar.bentsen@bondelaget.no

Tlf: 75506068/95920656

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere