Mindland og Alstahaug Bondelag kårer Bondevenner

Publisert 11.04.2014
  • Tips en venn om denne siden

Kåringen var på Margrethes café på Petter Dass museumet. Alstahaug Bondelag og Mindland Bondelag har sammen nominert flere lokale "Bondevenner" som de mener har fremmet norsk matproduksjon.

Som en oppmerksomhet på dette fikk de forkle med "Bondevenn" påskrevet samt et diplom.
Norges Bondelag har over hele landet gjennom sine lokallag utnevnt Bondevenner.


Foto: Kari Skagen Aas
Bakerst: Jostein Høberg (Landmaskin) og Tommy Jakobsen (leder i Mindland Bondelag).
Fra venstre: Bjarne Herigstad (leder i Alstahaug Bondelag, Norvald Ruderaas (Bioforsk Nord Tjøtta), Ernst Eliassen (Helgeland Sparebank), Snorre Berfjord (Sparebank 1), Maren Herigstad (Tine SA, Ssj), Odd Arntsen (Felleskjøpet) og Turid Rolfsen (Tine SA, Ssj).
Sittende foran med deilig lokal mat: Annie Jenssen (Margrethes Café).

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere